Magenta

Magenta VX1000 Short Socks White

Magenta VX1000 Short Socks in White

Made in Poland

85% Cotton | 10% Polyamide | 5% Elastane

Size 41-44 ( 8 US to 10 US)