Transportation Unit

Transportation Unit Complete Skateboard Cat And Mouse 8.8

Transportation Unit Cat & Mouse Complete

Size: 8.8"

  • Transportation Unit Deck
  • Thunder Trucks
  • OJ Elite Mini Combo Wheels 54mm 101A
  • Bronson G3 Bearings
  • Jessup Griptape