Hockey

Hockey Lightning Sock Grey

Hockey Lightning Socks in Grey

75% Cotton, 20% Polyester, 3% Nylon, 2% Elastic.
"Lightning" Art And "Hockey" Logo Woven In On Both Sides.